banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 15.12.2014

Dane osoby z wykazu osób publicznych
 

 
Imiona   JANUSZ FELIKS
Nazwisko   DĄBROWSKI
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   18.05.1950
Imię ojca   STEFAN
Imię matki   EUGENIA
Miejsce urodzenia   ŁÓDŹ
Znany też jako:  
Wynik postępowania lustracyjnego

Ppl Bi 465/08 zarządzenie z dnia 30.04.2009 r. dotyczące Janusza Dąbrowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
Pełnione funkcje publiczne
Nazwa funkcji Data rozpoczęcia Data zakończenia
Wicestarosta Powiatu, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 17.12.2010

Informacja o dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczenstwa
Informacje zawarte w dokumentach organow bezpieczeństwa Stan zachowania dokumentow Uwagi Skany
W dniu 14.01.1981 zarejestrowany przez Wydz. II KWMO w Olsztynie pod nr 11874 jako kandydat na TW. Następnie opracowywany przez Pion II SB w Kętrzynie. Zrezygnowano z pozyskania z powodu "nieprzydatności". Zdjęty z ewidencji operacyjnej w dn. 16.09.1983. Teczkę personalną o sygn. 16741/I-k po zmikrofilmowaniu zniszczono za protokołem brakowania nr 34/88 w dniu 23.01.1989. Pozostał mikrofilm o sygn. 2268/1. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydziału "C" KWMO/WUSW Olsztyn; dziennik rejestracyjny WUSW w Olsztynie, poz. 11874; inwentarz akt WUSW w Olsztynie dot. materiałów archiwalnych o sygn. I, poz. 16741; książka ewidencji mikrofilmów działu 1 (WUSW Olsztyn), poz. 2268; Protokół brakowania akt Nr 34/88 (poz. 590), sygn. IPN Bi 064/11/11; mikrofilm o sygn. IPN Bi 0088/2239 (2268/1), dwie karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
W dn. 13.04.1979 upoważniony do wykonywania prac tajno - obronnych w Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydziału "C" KWMO/WUSW Olsztyn; akta o sygn. IPN Bi 066/626 - zapis pod. poz. 3327; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EAOL 69727 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; karta Pz-35 o sygn. arch. EALD 63806 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn.: IPN Bi 132/1593/17 (EAOL 69727); IPN Ld 0133/51476 (EALD 63806).
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.