banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych
 

 
Imiona   IGOR ZBIGNIEW
Nazwisko   STRZOK
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   10.03.1963
Imię ojca   BRONISŁAW
Imię matki   ANNA
Miejsce urodzenia   KOSZALIN
Znany też jako:   KRZYSZTOF ROGALA
Wynik postępowania lustracyjnego

Informacje o materiałach archiwalnych
Rodzaj Kryptonim Numer rejestracji Opis Jednostka Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Załącznik
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenie z art. 52a KW, informacja na temat orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim z dn. 08.01.1987 r. uchylającego orzeczenie Kolegium I instancji w sprawie o rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych i matryc do ich wytwarzania. Prokuratura Wojewódzka Gdańsk 15.11.1986 14.01.1988 IPN Gd 77/14, t. 1, k. 6,7 (KO)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Duet" 55302 Kontrola operacyjna z powodu przewozu materiałów bezdebitowych w 1986 r. Złożono w archiwum z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Wydz. III WUSW Gdańsk 01.12.1986 27.07.1989 Materiały o sygn. II-19823 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna 1060/Z/86; 101/Z/87 Wypisy z ZSKO-88 i ZSKO-90, karta Pz-35 z kartoteki paszportowej. Wydz. III WUSW Gdańsk zastrzegł Igorowi Strzokowi wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 20.11.1986 r. do 20.11.1988 r. „ze względu na przekroczenie przepisów paszportowych i celnych”. Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk zastrzegł ww. wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 20.12.1986 r. do 20.12.1988 r. „ze względu na postępowanie w sprawach karnych”. Na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta postępowania przygotowawczego w sprawie Igora Strzoka podejrzanego o przewożenie wydawnictw bezdebitowych i matryc do ich wytwarzania dnia 18.11.1986 r. Wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń skierowano 02.12.1986 r. Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk 18.11.1986 17.12.1986 Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.