banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych
 

 
Imiona   HENRYK ZYGMUNT
Nazwisko   BAŃSKI
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   02.05.1928
Imię ojca   EDWARD
Imię matki   KAZIMIERA
Miejsce urodzenia   MOSTY WIELKIE
Znany też jako:  
Wynik postępowania lustracyjnego

Informacje o materiałach archiwalnych
Rodzaj Kryptonim Numer rejestracji Opis Jednostka Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Załącznik
Materiały operacyjne 154/46 Henryk Bański, ps. „Odys”, działał w strukturach organizacji młodzieżowej „Mała Dywersja”, gdzie zajmował się rozprowadzaniem wydawnictw: „Polskie Słowo”, „Honor i Ojczyzna”, „Nasz Biuletyn”. W wyniku działań operacyjnych został zatrzymany w dn. 20.12.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Węgrowie; tymczasowo aresztowany od dn. 21.12.1946. Ref. III PUBP Węgrów 20.12.1946 03.1947 IPN BU 0203/543 (7408/II, dawna sygn. 7408/O)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo w sprawie zamknięto w dn. 6.02.1947. Sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Warszawie (sygn. akt Pr. R. 3511/46), która dn. 18.02.1947 zatwierdziła akt oskarżenia sformułowany przez Wydz. Śledczy PUBP Węgrów. Wymienionemu przedstawiono zarzuty dotyczące działalności w grupie „Mała Dywersja” WiN tj. o przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP. Pion Śledczy PUBP Węgrów 21.12.1946 18.02.1947 IPN BU 0207/1548 (5380/III, dawna sygn. 5380/S)
Akta sądowe Akta przesłano do WSR w Warszawie w dn. 20.02.1947. Na posiedzeniu niejawnym w dn. 28.02.1947 sąd umorzył postępowanie przeciw Henrykowi Bańskiemu na mocy amnestii oraz uchylił środek zapobiegawczy i nakazał natychmiast zwolnić ww. z aresztu. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 20.02.1947 28.02.1947 IPN BU 1021/74 (Sr 286/47)
Materiały operacyjne Sprawa założona w celu ustalenia autora anonimów do sekretarza KG PZPR w Łochowie. Ze względu na wydarzenia z lat 1946-1947 Henryk Bański pozostawał w kręgu podejrzanych. Z obawy przed aresztowaniem na początku 1954 r. wyjechał na Śląsk. W 1955 postanowiono o przesłaniu materiałów do archiwum. Ref. III PUBP Węgrów 22.05.1950 25.10.1955 IPN BU 0203/543 (7408/II, dawna sygn. 7408/O)
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna 4003 Zarejestrowany do sprawy w dn. 08.08.1957 jako osoba podejrzana o nielegalne posiadania dwóch sztuk broni, oddanej następnie na przechowanie do domu rodzinnego. Henryk Bański został zatrzymany na 48 godz. decyzją Prokuratury Powiatowej dla miasta Zabrza. Sprawa wyrejestrowana z ewidencji operacyjnej w dn. 25.11.1959. SB KMMO Zabrze 30.07.1957 19.11.1959 IPN Ka 0159/755 (mf 755/2 wykonano z akt 4900/II)
Akta administracyjne Zachowane materiały stanowią zbiór raportów okresowych Gr. I Wydz. III WU ds. SB w Katowicach oraz jej odpowiedników w komendach miejskich i powiatowych dotyczących spraw prowadzonych na członków organizacji niepodległościowych po wyzwoleniu. Informacja dotycząca Henryka Bańskiego znajduje się w raporcie z dn. 21.12.1957 dotyczącym spraw ewidencyjno-obserwacyjnych prowadzonych przez SB KMMO W Zabrzu. Opisana sprawa dotyczy nielegalnego posiadania broni przez ww. Wydz. „C” KWMO Katowice 1955 1958 IPN Ka 032/100 (13/3)
Akta administracyjne Materiały wytworzone przez Wydz. III WUBP/KWMO w Katowicach zatytułowane: „Materiały ogólne dotyczące byłych członków AK i WiN z terenu Lwowa i okolic”. Materiały zawierają m.in. analizę sprawy rozpracowania obiektowego „Ocean” z dn. 14.01.1955, założonego na b. członków WiN. Henryk Bański występuje w zestawieniu spraw prowadzonych przez jednostki terenowe (m.in. Zabrze) przeciwko byłym czł. WiN. Wydz. „C” KWMO Katowice 1945 1960 IPN Ka 032/16 (17/3) t. 1-3
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.