Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Michał
Nazwisko: Ogiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-03-1957
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 4.09.1981 student Piotr Ogiński został zarejestrowany pod numerem 31928 przez SB z Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rzecznik”. Powód: „P. Ogiński będąc tzw. rzecznikiem prasowym SGGW-AR często przebywa w towarzystwie aktywistów nielegalnej organizacji >Komitet Obrony Więzionych za Przekonania<. Uczestniczył w akcjach organizowanych przez ten Komitet”. W dniu 11.01.1982 akta tej SOS przekazano do Wydz. V Dep. III MSW, gdzie dn. 13.01.1982 Piotr Ogiński został zarejestrowany do numeru 68933 jako kandydat na tajnego współpracownika SB (kTW), w dniu 12.08.1982 sprawę tę przekazano do Wydz. II Dep. III MSW. W dniu 8.03.1982 podczas rozmowy z funkcjonariuszem SB w hotelu „Forum” P. Ogiński odrzucił propozycję współpracy. Wg zapisu ewidencyjnego z roku 1985: „kandydat na TW. Zrezygnowano z pozyskania 29.11.1984 z >braku możliwości<. Był aktywnym działaczem nielegalnej organizacji >Ruch Młodej Polski<. Internowany 8.05.1982-24.07.1982”. W związku z powyższą rezygnacją SB z pozyskania ww. do tajnej współpracy, dn. 11.12.1984 sprawę tę zdjęto z ewidencji, a 25.02.1985 jej materiały z Wydz. II Dep. III MSW (nr rej. 68933) zostały złożone w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 18395/I-k. Dnia 3.04.1985 wykonano ich mikrofilm – sygn. 18395/1. IPN BU 00751/21 (18395/I), IPN BU 001052/291 (18395/1) mikrofilm.
Akta ewidencyjne Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka z roku 1982 zawierają m.in. zapisy, iż dnia 8.05.1982 - na wniosek Wydz. V Dep. III MSW - Piotr Ogiński został internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia Warszawa-Białołęka za "nieprzestrzeganie przepisów prawnych w okresie stanu wojennego" i udział w manifestacji dn. 3 maja 1982 r. (na mocy decyzji nr 288 z dnia 8.05.1982 i na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981). Odnotowany także w kartotece osób internowanych w okresie stanu wojennego. Piotr Ogiński był internowany do 24.07.1982 - tego dnia został zwolniony. IPN BU 448/371 (371/07/82).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Arka" - prowadzonej w latach 1979-1988 przez Dep. III MSW i dot. operacyjnej kontroli członków antykomunistycznej organizacji "Ruch Młodej Polski", utworzonej w lipcu 1979. Odnotowano m.in., iż Piotr Ogiński "współpracował z Ruchem Młodej Polski" w Warszawie. IPN Gd 340/1 t. 1-3/K (54427/II).
Materiały ewidencyjne MSW zawarte w tzw. kartotece aktów wrogich wobec PRL zawierają m.in. zapisy dot. Piotra Ogińskiego. Ww. został odnotowany w tej kartotece w dziale VI-549 ("Wroga propaganda"). Odnotowano m.in. jego "przynależność do organizacji politycznych i społecznych – RMP". Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.