Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Urszula
Nazwisko: Ciężka
Nazwisko rodowe: Feder
Miejsce urodzenia: Żyrardów
Data urodzenia: 26-09-1963
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Radziejowice (powiat żyrardowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowana 27.04.1988 r. przez pion VI RUSW (następnie, w związku z restrukturyzacją struktur MSW w 1989 r. i likwidacją pionu VI rejestracja znalazła się na stanie nowo powstałego pionu Ochrony Gospodarki) w Żyrardowie pod nr. 7551 jako kandydat na tajnego współpracownika. Sprawa zakończona 15.01.1990 r. z powodu „odmowy współpracy”. Materiały operacyjne zostały zniszczone "we własnym zakresie" przez pion Ochrony Gospodarki RUSW Żyrardów „z uwagi na znikomą wartość operac[yjną].” Karta EO-4/77 i karta E-16 z kartoteki "zniszczeniowej" Wydziału „C” WUSW w Skierniewicach; karta EO-4/77 i karta EO-4-A/74 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny WUSW w Skierniewicach, poz. 7551.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 546/10 zarządzenie z dnia 19.09.2011 r. dotyczące Urszuli Ciężkiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.