Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Leszek
Nazwisko: Świercz
Miejsce urodzenia: Wysocin
Data urodzenia: 26-05-1957
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Salomea


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dot. internowanych z terenu woj. bydgoskiego. W. Świercz internowany w ramach akcji krypt. „Jodła” (zarej. do sprawy "Jodła" od 18.12.1981 do 17.02.1982 pod nr 19772) do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 41/81 z 13.12.1981. 15.02.1982 decyzją nr 32/81/U uchylono internowanie. IPN By 069/1357 t. 5 (1364/IV, IPN Bu 0164/9 t. 5)
Akta internowanego W. Świercz internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 41/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy w związku z tym, że „mógł prowadzić szkodliwą politycznie działalność i dążyć do naruszeń obowiązującego porządku prawnego”. Decyzją nr 32/81/U z 15.02.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy zwolniony z internowania. IPN By 97/124 (40/A/124)
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna Wojewódzkiego Kompleksu Budownictwa we Włocławku. W. Świercz, w latach 1980-1981 aktywny Członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Szkła Gastronomicznego „Irena” w Inowrocławiu, po zwolnieniu z internowania „w dalszym ciągu próbował podejmować działalność związkową”. Z ww. przeprowadzono 07.03.1984 rozmowę profilaktyczną. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.