Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef
Nazwisko: Domański
Miejsce urodzenia: Trzebiatów
Data urodzenia: 30-08-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Trzebiatów (powiat gryficki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
05.07.1983 zarejestrowany pod nr. 26878 przez Pion V RUSW SB w Gryficach w kategorii KO ps. "DJ". Zdjęty z ewidencji 24.01.1990 w związku z likwidacją RUSW w Gryficach. Teczka KO, jako mało wartościowa operacyjnie, została zniszczona "we własnym zakresie". Karta Mkr-3 i DE-14/0 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Szczecinie; poz. 26878 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Szczecinie; karty EO-4/77, EO-4-A/77 i DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Sz 468/57866 (EASZ 057866).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 6/09 zarządzenie z dnia 10.11.2009 dotyczące Józefa Domańskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą; zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.