Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Władysław
Nazwisko: Diakun
Miejsce urodzenia: Ciechanowo
Data urodzenia: 10-05-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Police (powiat policki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
01.07.1976 zarejestrowany pod nr. 14720 przez Wydz. III KWMO Szczecin w kategorii kandydat na TW. 25.07.1977 zmieniono kategorię rejestracji na TW ps. "Jan". Zdjęto z ewidencji 09.02.1981, materiały złożono w archiwum Wydz "C" KWMO Szczecin pod nr. 43099/I. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 4/90 z 11.01.1990. Dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Szczecin, poz. 14720; dziennik archiwalny działu I KWMO/WUSW Szczecin, poz. 17/1981; protokół brakowania akt sygn. I KWMO/WUSW w Szczecinie, poz. 3643; mikrofilm o sygn. IPN Sz 0053/584 (17278/2).
20.03.1985 zarejestrowany przez Pion V RUSW w Policach pod nr. 31325 jako osoba rozpracowywana w ramach SOR o krypt. „Automatyk”. Sprawa zarejestrowana pod nr. 28370 była prowadzona przez pion V RUSW w Policach w okresie: 28.02.1984 (pierwotnie - do 08.01.1985 w kategorii SOS) - 08.03.1989. Powodem zarejestrowania ww. do sprawy był fakt pełnienia przez niego: „funkcji szefa podziemnej struktury »S« na terenie polickiego kombinatu”. Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Zakładów Chemicznych w Policach. 27.02.1989 Władysław Diakun został przerejestrowany do SOS krypt. „Wióry” (nr sprawy 40662), prowadzonej przez Pion V RUSW w Policach w okresie: 09.02.1989-23.09.1989 (sprawę wycofano z ewidencji operacyjnej decyzją jednostki rejestrującej; materiałów brak). Akta SOR krypt. „Automatyk” 08.03.1989 zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW Szczecin pod sygn. 17278-II, a następnie zmikrofilmowano (mkf. 17278/2). Dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Szczecin, poz. 31325, poz. 28370 i poz. 40662; dziennik archiwalny działu II KWMO/WUSW Szczecin, poz.17278-II; mikrofilm o sygn. IPN Sz 0053/584 (17278/2).
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta paszportowe o sygn. IPN Sz 468/444942 (EASZ 444942 i EAKO 21224).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzeczeniem z dnia 20 lutego 2014 r. sygn. akt II AKa 9/14 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt III K 247/12) z dnia 4 listopada 2013 r., stwierdzające, że lustrowany Władysław Diakun złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 08.02.2008 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy lustracyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.