Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marian Stanisław
Nazwisko: Hermanowicz
Miejsce urodzenia: Barany
Data urodzenia: 13-01-1947
Imię ojca: Marian
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Koszalin (powiat koszaliński) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
20.01.1988 został dopuszczony do wykonywania prac obronnych (pismo WUSW Koszalin nr. UO-01338/87/27). Karta Mkr-2 z kartoteki MOB Wydz. "C" KWMO/WUSW Koszalin; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta MOB o sygn. IPN Sz 00108/130 (UO-01338/87/27).
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Sz 469/13389 (EAKo 13389).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 178/09 zarządzenie z dnia 28.07.2009 dotyczące Mariana Hermanowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.