Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jarosław Józef
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Buk
Data urodzenia: 14-03-1957
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Trzciel (powiat międzyrzecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 11.12.1987 zarejestrowany pod numerem 8917 przez Sekcję III Wydz. III (po restrukturyzacji MSW w sierpniu 1989 r. jednostka występowała pod nazwą Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa) WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w charakterze TW pseud. "Kuba" do SO krypt. "Indeks" (nr rej. 5931; nr arch. 45/IV WUSW Gorzów Wielkopolski). Pozyskanie nastąpiło do zagadnienia: "niepr.[awidłowości] w funkcj.[onowaniu] inst.[ytucji] państw.[owych] i org.[anizacji] społecz.[nych]". 26.01.1990 materiały zostały zniszczone we własnym zakresie przez jednostkę rejestrującą. Karty E-16, EO-4/77 i DE-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Gorzowie Wielkopolskim; dziennik rejestracyjny WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 8917; akta SO, sygn. IPN Sz 004/33 (45/IV); karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Jarosław Kaczmarek występuje w aktach paszportowych grupy 26 osoób wyjeżdżających do Hawany w terminie 1.07.1987 do 30.07.1987. Akta o sygn. IPN BU 1541/170 (EC 6786).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 470/48655 (EAGO 048655); karta PZ-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 8/09 zarządzenie z dnia 18.06.2010 dotyczące Jarosława Józefa Kaczmarka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.