Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Emil
Nazwisko: Saryusz-Wolski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-09-1948
Imię ojca: Emil
Imię matki: Eryka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W teczce pracy tajnego współpracownika pseud. "Mateusz" (zarejestrowanego w 1980 pod nr. 43362 przez Wydz. III KWMO w Łodzi) znajdują się doniesienia dotyczące Jacka Saryusz-Wolskiego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 44519/I. Akta o sygn. IPN Ld 0040/782 (44519/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika pseud. "Łukasz" (zarejestrowanego w dniu 11.02.1983 pod nr. 46912 przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi) znajdują się doniesienia dotyczące Jacka Saryusz-Wolskiego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 42718/I. Akta o sygn. IPN Ld 0082/6 (42718/I).
W aktach paszportowych Jacka Saryusz-Wolskiego znajduje się informacja o zabezpieczeniu wyjazdów za granicę z datą 9.01.1974, którego dokonało Biuro Paszportów MSW. Zabezpieczenie zostało wniesione po powrocie w 1973 roku wyżej wymienionego z pobytu służbowego we Francji - powód: "brak jakiegokolwiek obowiązku patriotycznego i obywatelskiego". Akta zawierają również informację o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat począwszy od 15.10.1985 - powód: "utrzymywanie kontaktów z osobami znanymi z szeregu negatywnych inicjatyw politycznych". Ponadto wśród materiałów znajdują się liczne decyzje o odmowie wydania paszportu z lat 1974-78 i 1985-87. Akta o sygn. IPN Ld 533/5084 (EALD 5084) oraz o sygn. arch. EAOP 312492.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 147/08/3 zarządzenie z dnia 23.12.2008 dotyczące Jacka Emila Saryusz-Wolskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.