Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa
Nazwisko: Tomaszewska
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 14-04-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ewa Tomaszewska figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz” (nr rejestracyjny 35922) założonej na inną osobę. Sprawa była prowadzona w okresie 06.03.1977-01.05.1990 przez Wydz. III KWMO/WUSW Katowice. Materiały sprawy złożono w Wydz. „C” WUSW Katowice pod numerem 44073/II. Ewa Tomaszewska wymieniona jest jako osoba objęta postępowaniem przygotowawczym w związku z zarzutem „znieważenia funkcjonariusza MO”. Akta o sygn. IPN By 048/916 (44073/II) t. 3, 4.
W dniu 24.11.1981 została zarejestrowana pod nr 32286 przez Wydz. III-2 KSMO w kategorii kandydat na TW. W dniu 21.01.1982 zmiana kategorii na Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. „Plastyk” (kolportaż nielegalnych czasopism). W dniu 21.04.1983 KE przekwalifikowano na SOR (kryptonim i numer bez zmian). Na karcie EO-4/77 z kartoteki Biura "C" MSW odnotowano: "Przeprowadzono rozmowę w ramach akcji >Klon<, oświadczenia o lojalności nie .podpisała". Materiały zniszczono w dniu 21.12.1989 "ze względu na brak przydatności operacyjnej" za protokołem z dnia 22.12.1989. 2 karty EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta EO-4M/74; karta Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; dziennik rejestracyjny SUSW poz. 32286.
Internowana na wniosek Wydz. III-2 KSMO w dniu 21.01.1982. Przebywała w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, następnie od 10.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Powodem internowania było: "ujawnienie w dniu 19.01.1982 w jej mieszkaniu szeregu wydawnictw sporządzonych po 13.12.1981". Zwolniona z internowania 23.07.1982 na podstawie Decyzji nr 445 z dnia 21.07.1982 o uchyleniu internowania. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 4013/III i 4013/3. 2 karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW; karta E-14/1 (na karcie błędnie odnotowano datę ur. "21.04.1947" - pozostałe dane są zgodne) i karta Mkr-2 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW; poz. 4013 z dziennika archiwalnego SUSW spraw śledczych; poz. 8538 wykaz alfabetyczny osób internowanych, sygn. IPN Po 161/1; lista osób internowanych w stanie wojennym (...), sygn. IPN Po 561/1; akta osoby internowanej (38/379/84); IPN Bi 53/114. .
W dniu 31.12.1983 Wydział Śledczy KWMO Katowice wszczął postępowanie przygotowawcze nr sprawy RSD 47/83, za znieważenie funkcjonariusza MO. Zastosowano areszt tymczasowy. W dniu 04.03.1984 skierowano akt oskarżenia przeciwko Ewie Tomaszewskiej. Dnia 06.04.1984 Sąd Rejonowy w Katowicach wydał decyzję o zwolnieniu z aresztu. W dniu 31.07.1984 Sąd Rejonowy w Katowicach umorzył postępowanie karne na podstawie amnestii z dnia 21.07.1984. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Katowice pod sygn. III-9367. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Katowice; poz. 9367 z dziennika archiwalnego dział III WUSW Katowice; karta rejestracyjna EO-14 S/B z kartoteki RSD; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; materiały sygn. IPN Kr 0139/95 (48/13 l.k.g. 234/84); sygn. IPN Kr 081/439; IPN Ka 029/741, t. 5, p. 575 (III-9367); IPN Ka 064/149; karta E-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C”.
Wymieniona w Repertorium Wydziału Śledczego WUSW Katowice za lata 1981-1990. Akta o sygn. IPN Ka 064/143.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1004/68143 (EAGW 068143).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PplWa 149/08/3 - Zarządzenie z dnia 11.12.2008 r. dotyczące Ewy Tomaszewskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.