Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Katarzyna Joanna
Nazwisko: Tyczka-Rote
Nazwisko rodowe: Tyczka
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-03-1960
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 21-03-2007
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Odnotowana przez WUSW w Poznaniu w kartotece tematycznej osób ubiegających się i posiadających zezwolenie na "pływania morskie" (uprawnienia żeglarskie). Numer sprawy z Rejestru osób ubiegających się o zezwolenia na pływania morskie - 1256. Karta E-59 z kartoteki paszportowej WUSW Poznań.
Akta paszportowe. Sygn. IPN PO 822/281806 (EAPO 281806).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 80/08 zarządzenie z dnia 29.09.2008 r. dotyczące Katarzyny Tyczki-Rote – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.