Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Sławomir Arkadiusz
Nazwisko: Neumann
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Data urodzenia: 30-04-1968
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko Sławomira Neumanna pojawia się w teczce sprawy operacyjnej krypt. „Tron” (brak numeru ewid.; w dokumentach używa się sformułowania: "sprawa kontroli wywiadowczej"), założonej w dniu 29.01.1990 (brak daty zakończenia) przez Oddział WSW Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu w celu rozpoznania działalności ośrodka Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) na Pomorze Wschodnie, a w szczególności jej „przybudówki” – organizacji paramilitarnej „Strzelec”. Nazwisko Sławomira Neumanna (bez bliższych danych osobowych) pojawia się w 7 dokumentach. Z analizy tych dokumentów wynika, iż jako szef Okręgu KPN w Starogardzie Gdańskim pozostawał on w zainteresowaniu operacyjnym Zarządu WSW Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Materiały sygn. IPN BU 2386/33967 (IPN BU 00556/2), k. 269-312.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Gd 645/353153 (EAGD 353153).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 45/08/Gd zarządzenie z dnia 08.10.2008 dotyczące Sławomira Arkadiusza Neumanna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.