Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Krzysztof
Nazwisko: Paluch
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 24-09-1970
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Jarosław (powiat jarosławski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAPR 98374). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW w Przemyślu. Akt o sygn. EAPR 98374 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz 507/15 zarządzenie z dnia 12.01.2016 r. dotyczące Waldemara Palucha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.