Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Łodygowice
Data urodzenia: 25-06-1962
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Mogilany (powiat krakowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 22.12.1981 przez Wydział IV KWMO Kraków w dzienniku Ewidencji Operacyjnej Księdza MSW pod nr. 49222. Objęty zainteresowaniem operacyjnym SB w latach 1981-1986 jako alumn krakowskiego seminarium duchownego. Dnia 15.09.1987 prowadzenie sprawy zakończono z powodu wystąpienia ww. z seminarium. TEOK złożono 20.11.1987 w archiwum Wydz. "C" WUSW Kraków pod numerem 17098/II. Materiały archiwalne o sygn. 17098/II zostały komisyjnie zniszczone we wrześniu 1989 r. Karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW; 1 karta EOK 6/74 i 1 karta EOK 6/1 z kartoteki księży katolickich MSW; karta E-16 z kartoteki kart E-16 do brakowania materiałów WUSW w Krakowie; 5 kart z mikrofilmu protokołów brakowania WUSW Kraków materiałów archiwalnych o sygn. II; dziennik archiwalny Wydz. "C" WUSW Kraków - dział II, poz. 17098; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny EOK Biura "C" MSW, poz. 49222; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
W dniu 22.06.1987 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Kraków pod nr. KR-33683 w kategorii kandydat na tajnego współpracownika przez Wydział IV WUSW Kraków. Materiały 18.12.1989 zostały zniszczone. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW Kraków, poz. 33683; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO. Na karcie EO-4-A/77 jako pierwsze imię podano Paweł; pozostałe dane zgodne z PESEL-net.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. 473420 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; karta Pz-35 o sygn. EABB 3993/Żyw z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 37/473420 (EAKR 473420) i IPN Kr 50/473420 (EAKR 473420).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 613/14 zarządzenie z dnia 16.11.2015 dotyczące Piotra Piotrowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.