Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Andrzej
Nazwisko: Barna
Miejsce urodzenia: Nowy Korczyn
Data urodzenia: 04-02-1954
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Pińczów (powiat pińczowski) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/112429 (EAKI 112429); karta Pz-35 o sygn. arch. EAKI 112429 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Ki 13/2224.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 300/11 zarządzenie z dnia 29.05.2012 dotyczące Ryszarda Andrzeja Barny – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.