Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Waldemar
Nazwisko: Pasionek
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 07-01-1961
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Izabella
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Prokurator Prokuratury Krajowej Prokuratura Krajowa 04-03-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Ka-637/13 zarządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczące Marka Pasionka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.