Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Chrostowski
Miejsce urodzenia: Nadbory
Data urodzenia: 07-12-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Kamila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Aresztowany 15.05.1953 przez PUBP w Toruniu pod zarzutem pomocy ukrywającemu się żołnierzowi podziemia mjr. Janowi Tabortowskiemu ps. „Bruzda”. Przekazany do WUBP w Białymstoku. Skazany 17.11.1953 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na 6 lat więzienia, utratę praw publicznych na 2 lata i konfiskatę mienia. Na mocy amnestii karę zmniejszono do 4 lat więzienia. Po wniesieniu rewizji, Najwyższy Sąd Wojskowy 14.12.1953 wyrok uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. Uniewinniony mocą postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego z 15.02.1954. Materiały 10029/54 zniszczono 5.02.1960. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Odnotowany w materiałach ewidencyjnych WUBP w Białymstoku jako aresztowany 15.05.1953, więziony w Białymstoku, a następnie skazany. IPN Bi: 213/27, 045/443, 045/460, k. 88, 045/464, k. 6, 045/1092, k. 171v, 045/2436, k. 38, 045/2464
Faktologia Wymieniony w opracowaniu Wydz. "C" KWMO w Białymstoku z 1976 r. jako osoba udzielająca pomocy i współpracująca z oddziałem mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”, działającym od sierpnia 1949 r. w powiecie łomżyńskim. IPN BU 0177/9 (Charakterystyki Białystok nr 9), IPN BU 0156/1
.