Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Gawrońska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-04-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Danuta Nowakowska, nauczycielka z przedszkola nr 62 w Gdańsku, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Wychowania Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Gdańsku, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność», objęta kontrolą operacyjną Wydz. III KWMO w Gdańsku. Ww. 4.12.1981 wyjechała do Francji z delegacją NSZZ «Solidarność», tam dowiedziała się o wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. Do kraju nie wróciła z obawy przed internowaniem. W związku z tym faktem Wydz. V KWMO w Gdańsku 16.06.1982 przeprowadził z córką ww. rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą informując, że w przypadku kontynuowania przez D. Nowakowską działalności związkowej zostaną wyciągnięte wobec niej konsekwencje prawne, natomiast wobec członków jej najbliższej rodziny będą miały zastosowanie przepisy ustawy o paszportach. Ww. weszła w skład związkowych struktur emigracyjnych. IPN Gd 003/166 t. 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 (185/IV)
Materiały wstępne [MW] Zarejestrowana jako figurantka MW nr rej. 44385 po tym jak 4.12.1981 wraz z delegacją NSZZ «Solidarność» wyjechała do Francji i nie powróciła do kraju z powodu wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne "Delegat na I Krajowy Zjazd b. NSZZ «Solidarność»". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańsku do zespołu "Solidarność" nr 144. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981. W aktach znajdują się informacje, że Danuta Nowakowska w sierpniu 1980 r. była członkiem Komitetu Strajkowego Pracowników Oświaty. W NSZZ «Solidarność» pełniła funkcję członka Komitetu Założycielskiego Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. Z ramienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania uczestniczyła w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Członek delegacji NSZZ «Solidarność» zaproszonej przez Francuskie Związki Zawodowe SNI. IPN Gd 0219/2 (164/2), IPN Gd 394/1 t. 2, IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV)
Zabezpieczenie/ Rozpracowanie obiektowe [Zab.]/ [RO] Zarejestrowana 21.03.1984 przez Wydz. XI (zajmujący się "przeciwdziałaniem Dywersji Ideologicznej") Dep. I MSW pod nr 85375 w kategorii zabezpieczenie [Zab.] do podteczki krypt. "Anakondy" nr rej. 14266 rozpracowania obiektowego krypt. "Węże" nr rej. 14141, teczkę prowadzono od 22.10.1981, podteczkę od 22.01.1982 do 10.11.1989, dotyczyła ona działalności zagranicznych biur «Solidarności» na terenie Francji. Podteczkę rozpracowania obiektowego kryp. "Anakondy" zniszczono 20.09.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o paszportach zagranicznych z 17.06.1959 otrzymała odmowę wyjazdu zagranicznego. Przyznanie paszportu uzależniono od powrotu córki w/w zza granicy. Akta D. Nowakowskiej dwukrotnie (25.08.1982, 05.01.1983) wypożyczały Wydział III i Wydział V KWMO w Gdańsku. IPN Gd 645/84241 (EAGD 84241)
.