Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Sabatowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 03-05-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 12-09-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 19.11.1964 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KMMO w Częstochowie w dzienniku Ewidencji Operacyjnej Księdza MSW pod nr. 32660. Objęty w latach 1964-1965 zainteresowaniem operacyjnym SB jako alumn częstochowskiego wyższego seminarium duchownego. TEOK złożono 29.11.1971 w archiwum Wydz. "C" KWMO Katowice pod numerem 10275/II. Karta EOK-6/63 (wraz z załącznikiem) z kartoteki księży katolickich Biura "C" MSW; karta E-59 z kartoteki księży zakonnych i diecezjalnych Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny EOK Biura "C" MSW, poz. 32660; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; dziennik archiwalny Wydziału "C" KWMO Katowice, poz. 10275; akta o sygn. IPN Ka 230/3984 (10275/II). Akta TEOK o sygnaturze 10275/II we wrześniu 1989 r. zostały zakwalifikowane i wysłane do zniszczenia, ale część materiałów z tzw. "worów ewakuacyjnych" zachowała się.
Zarejestrowany 18.06.1983 pod nr. KR-27646 przez Wydz. III-1 KWMO Kraków jako osoba rozpracowywana w ramach SOR o krypt. "Koc" (nr ew. KR-26479). Był podejrzewany o współudział w wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw "o treściach antykomunistycznych". Prowadzenie sprawy zakończono 11.04.1985. Materiały 15.04.1985 złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Kraków pod sygnaturą 16630/II-gr. (zostały one także zmikrofilmowane). W październiku 1989 r. materiały aktowe zostały zniszczone. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Kraków; 3 karty Mkr-2 z mikrofilmu protokołów brakowania Wydziału "C" WUSW Kraków materiałów archiwalnych o sygn. II; karta (bez symbolu) z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów Wydz. "C" WUSW Kraków; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" KWMO Kraków, poz. 27646; dziennik archiwalny Wydz. "C" WUSW Kraków, poz. 16630; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/118 (16630/2).
Występuje jako figurant w aktach SOR krypt. "Więź" (nr rej. KR-31840) prowadzonej w okresie 27.11.1985-11.04.1989 przez Wydz. III-1 WUSW Kraków. Rozpracowanie wynikało z tego, iż był jednym z podejrzanych o nielegalne ujawnienie tajnego dokumentu KC PZPR z posiedzenia tzw. Komisji Grabskiego. Materiały złożono 21.04.1989 w archiwum Wydz. "C" WUSW Kraków pod numerem 17470/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12297 (17470/II); mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/451 (17470/2).
Zarejestrowany 01.09.1988 pod nr. KR-34977 przez Wydz. III WUSW Kraków jako osoba kontrolowana w ramach KE o krypt. "Literat" (przekształcony później w KE o krypt. "Pisarz"). Prowadzenie sprawy zakończono 30.10.1989, a w dniu 22.11.1989 materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Kraków; karty E-16 i EO-4-A/77 z kartoteki pomocniczej WUSW Kraków (z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW); 2 karty EO-33 z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów Wydziału "C" WUSW Kraków; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW Kraków, poz. 34977; karta EO-4-A/77 i karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKR 166206 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Kraków; karta Pz-35 o sygn. EAKR 166206 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 37/166206 (EAKR 166206).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 701/16 zarządzenie z dnia 28.10.2016 r. dotyczące Andrzeja Sabatowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.