Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edmund
Nazwisko: Heza
Miejsce urodzenia: Płosków
Data urodzenia: 28-08-1933
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 29.03.1960. W latach 1958-1962 przewodniczący RU ZSP w Toruniu. W latach 1960-1961 członek RN ZSP w Warszawie. W latach 1960-1962 członek Prezydium ZMS w Toruniu. W latach 1982-1986 zastępca dyrektora, a w latach 1986-1987 dyrektor Zarządu Szkół Artystycznych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Od 1988 dyrektor Departamentu Kształcenia Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa KU przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń PZPR 1974 AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych brak KU przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń PZPR 1975 1976 AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe.
I Sekretarz brak KU przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń PZPR 01-05-1976 30-09-1979 AAN, KC PZPR, CK/VIII-352; AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe.
Członek Plenum KW Toruń PZPR 16-01-1978 1982 AAN, KC PZPR, CK/VIII-352; AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe; AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/3, Protokół wraz z załącznikami z Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR, 16.01.1978, k. 240.
Sekretarz Ds. Propagandy brak KW Toruń PZPR 01-11-1980 23-06-1981 AAN, KC PZPR, CK/VIII-352; AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe.
I Sekretarz brak KW Toruń PZPR 23-06-1981 23-09-1982 Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 329; AP Toruń, KW. PZPR w Toruniu, 1726/151, Akta osobowe.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandytat na TW Karta Mkr-2: data zapisu 5.03.1979, treść zapisu: "Materiały nr 682/I-k otrzymane przez Wydział II KWMO Toruń z Wydz. KWMO Bydgoszcz znajdują się w sekcji IV Wydziału II KWMO Toruń w sprawie obiektowej nr 1426." Karta Mkr-2:data zapisu 5.03.1979, treść zapisu :" Materiały nr 682/I-k otrzymane z Wydziału II KWMO Bydgoszcz zostały włączone do sprawy obiektowej nr 1426, sekcja IV Wydziału KWMO Toruń.[poniżej dopisek] Mat. zniszczono odnotować [podpis]." Karta E-14-B: data zapisu 9.IV.70 r., treść zapisu: "Uczęszczał do Seminarium Duchownego XX Werbistów w Górnej Grupie k/ Grudziądza, gdzie zdał maturę w 1952 r. Następnie studiował w Wyżyszm Seminarium k/ Braniewa do 1956r. [poniżej dopisek] data zapisu - 30.07.75, mater arch. nr. 682/Ik przesłano do [Wydz.] II KWMO Toruń dnia 30.07.75 za l.dz. m/700 336/75." IPN By 083/65 (1426/IV). Zgodnie z informacją BUiAD figuruje w aktach sprawy obiektowej kryptonim "Galia I".
.