Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Paweł
Nazwisko: Burzyński
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 01-02-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezydent Miasta Urząd Miasta Kutno (powiat kutnowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 19.11.1984 zarejestrowany pod nr 9157 w Wydz. "C" WUSW Płock jako upoważniony do MOB (wykonywania prac o charakterze obronnym). Dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Płock, poz. 9157; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta MOB o sygn. IPN BU 0897/69.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU PF 1056/37176 (EAPL 37176).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 420/08 zarządzenie z dnia 11.02.2009 r. dotyczące Zbigniewa Pawła Burzyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.