Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Czesław Bronisław
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Laskowa
Data urodzenia: 20-07-1951
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Środa Śląska (powiat średzki) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 524/123617 (EAWR 123617).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-96/08 zarządzenie z dnia 11.10.2010 dotyczące Czesława Kaczmarka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.