Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Chwojnicki
Miejsce urodzenia: Pomorsko
Data urodzenia: 05-06-1948
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Bolesławiec (powiat bolesławiecki) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W okresie 11.06.1974-09.01.1990, jako żołnierz zawodowy, oficer Ludowego Wojska Polskiego, objęty osłoną kontrwywiadowczą przez Wojskową Służbę Wewnętrzną Śląskiego Okręgu Wojskowego. Opracowane na temat S. Chwojnickiego informacje pochodziły między innymi od osobowych źródeł informacji WSW i podsłuchów telefonicznych. Akta o sygn. IPN BU 2386/32856.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Jelenia Góra; akta o sygn. IPN Wr 501/168483 (EAJG 168483).
Akta paszportowe (EAPP 369432). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. EAPP 369432 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Wr 48/09 zarządzenie z dnia 02.04.2009 r. dotyczące Stanisława Chwojnickiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.