Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Eugeniusz
Nazwisko: Krzemiński
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 25-03-1955
Imię ojca: Witold
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Reda (powiat wejherowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 10.12.1985 został zarejestrowany pod numerem 53014 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w kategorii KO. 25.01.1990 zdjęty z ewidencji operacyjnej. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej zgodnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 049/85 z dnia 08.07.1985. Brak protokołu zniszczenia akt. Karta E-16 i karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Gdańsk; dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 53014; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta DE-14/0, karta EO-4-A/77 i karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w bazie danych ZSKO-90.
Sprawa Obiektowa [SO] krypt. „Reaktor” nr rej. 44956 prowadzona w okresie: 27.08.1982-21.01.1990 przez Wydz. V/Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" KWMO/WUSW w Gdańsku dot. budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. W sprawie zamieszczono Meldunek operacyjny z 08.05.1986 nr 0667 Wydz. V WUSW Gdańsk do Dep. V MSW, w którym wykorzystano doniesienia źródła ps. „Krzem” nr rej. 53014 wraz z informacją o załączeniu meldunku do SO krypt. „Reaktor” oraz SOS krypt. „Płyta”. Akta SO krypt. „Reaktor” zawierają analizę SOS krypt. „Płyta” (nr rej. GDO 51617, prowadzona przez Wydz. V WUSW Gdańsk 05.05.1985-03.05.1986) dot. „zagrożenia o cechach nieprawidłowości (…) w postaci opóźnienia i niedbalstwa (…) na budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w Nadolu”, w której wykorzystano jako źródło informacji KO „Krzem” nr rej. 53014. Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. "Płyta" (sygn. II-19065) nie zachowała się. Dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapisy pod poz. 44956 i 51617; dziennik archiwalny akt o sygn. IV WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 242; akta SO krypt. "Reaktor" o sygn. IPN GD 003/212 (IV-242).
19.11.1986 upoważniony przez WUSW w Gdańsku do wykonywania prac tajnych i mobilizacyjno-obronnych, MOB nr 2132/86. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w bazie danych ZSKO-90.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KW MO/ WUSW w Gdańsku z okresu 1979- 1985. Akta o sygn. IPN Gd 645/127834 (EAGD 127834).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 259/08/Gd zarządzenie z dnia 18.03.2010 dotyczące Krzysztofa Eugeniusza Krzemińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.