Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Leszek Jan
Nazwisko: Tabor
Miejsce urodzenia: Sztum
Data urodzenia: 18-06-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Sztum (powiat sztumski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały paszportowe Wydz. Paszportów KW MO w Elblągu z okresu 1980- 1981. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn.IPN Gd 646/23247 (EAEL 23247).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 271/08/Gd zarządzenie z dnia 08.01.2009 r. dotyczące Leszka Tabora – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.