Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stefan
Nazwisko: Bernaciak
Miejsce urodzenia: Kowalików
Data urodzenia: 19-11-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Zwoleń (powiat zwoleński) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dopuszczony do informacji stanowiących tajemnicę państwową, zapis z dnia 15.09.1986. Karta Mkr-2 (d. E-14/I) i karta EO-6 z kartoteki MOB WUSW Radom; akta MOB o sygn. IPN Ra 01/38 (MOB-38); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Poprzednia sygn. IPN BU 0609/38.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ra PF35/130581 (EARA 130581). Poprzednia sygn. IPN BU Pf1054.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

59 Ppl/Lu/10 zarządzenie z dnia 15.07.2010 dotyczące Stefana Bernaciaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.