Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Zbigniew
Nazwisko: Koszuta
Miejsce urodzenia: Wąbrzeźno
Data urodzenia: 16-12-1947
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Ppl 314/08/Gd, zarządzenie z dn. 24.06.2009 dot. Bogdana Zbigniewa Koszuty. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania 16.12.1981 internowany w ramach akcji "Jodła", powołując się art. 4 i art. 42 Dekretu z dn. 12.12.1981, za "działalność godzącą w ustrój i sojusze PRL". Został umieszczony w OO w Potulicach. 07.03.1983 uchylono decyzję o internowaniu. IPN By 97/65 (40/A/65); IPN By 076/321
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Anioł" przez KWMO/WUSW Toruń, następnie od 27.09.1985 rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Anioł" przez RUSW Wąbrzeźno. W/w był przewodniczącym MKZ "Solidarność" Wąbrzeźno, posiadał ulotki i literaturę bezdebitową. 29.08.1985 w mieszkaniu w/w odnaleziono "nielegalne wydawnictwa"- m.in. "Kontra", "Solidarność", "Tygodnik Mazowsze", "Toruński Informator "S"". SB przeprowadziła rozmowy "profilaktyczno-ostrzegawcze"- w 1985, we wrześniu 1986 w ramach akcji "Brzoza" oraz w kwietniu 1987. IPN By 0104/160 (1934/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu prowadzenia działalności w "Solidarności" w latach 1981-1987. Był przewodniczącym MKZ "Solidarność" w Wąbrzeźnie. Postanowiono prowadzić dalszą kontrolę w/w w ramach SO krypt. "Rola". IPN By 081/1264 t. 1-2 (2221/II); IPN By 0104/281 (2221/2 mkf)
.