Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zofia Maria
Nazwisko: Topolińska
Nazwisko rodowe: Deręgowska
Miejsce urodzenia: Lniano
Data urodzenia: 22-02-1959
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Lniano (powiat świecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO w Bydgoszczy/ RUSW w Świeciu/ WUSW w Bydgoszczy z okresu 1980-1989. Akta o sygn. IPN By 176/1237 (49574/Św); wniosek paszportowy w zb. materiałów paszportowych o nazwie "Zeszyt 67" KPMO/RUSW Świecie (brak sygnatury).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 308/09 zarządzenie z dnia 23.12.2009 r. dotyczące Zofii Marii Topolińskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.