Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wojciech Walenty
Nazwisko: Oskwarek
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 23-08-1946
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w teczce rozpracowania operacyjnego kryptonim "Kozak", dot. innej osoby. W aktach figuruje w wykazie studentów Studium Nauczycielskiego w Bydgoszczy oraz na karcie E-15 jako osoba sprawdzana w Wydz. III Biura "C" MSW. Jako powód zapytania wpisano - spr[awdzenie] i uzup[ełnienie] danych pers[onalnych]. Akta o sygn. IPN BU 3344/4 t. 8 (J-13185) k. 179, 216-217.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 315/09/Gd zarządzenie z dnia 23.11.2009 dotyczące Wojciecha Walentego Oskwarka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.