Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Cubała
Miejsce urodzenia: Mierzyn
Data urodzenia: 01-01-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Piotrków Trybunalski (powiat piotrkowski) 29-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
10.09.1986 zarejestrowany pod nr. 9527 przez Wydz. VI WUSW Piotrków Trybunalski w kategorii kandydat na TW. 18.09.1986 zmieniono kategorię rejestracji na TW ps. "Okrza", pozyskany do sprawy obiektowej krypt. "Instytucja" (nr rej. 8760) dot. Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Rozprzy. Materiały zniszczono 16.01.1990; zdjęto z ewidencji 16.02.1990. Karta Mkr-3 z kartoteki zniszczeniowej Wydz. "C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; dziennik rejestracyjny WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 9527; zapis w ZSKO z Wydz. X Biura "C" MSW (z zasobu byłego Wydz. "C" WUSW Piotrków Trybunalski), sygn. IPN Ld 0051/229, s. 14 i sygn. IPN Ld 0051/235, s. 263; karty EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90.
29.04.1987 zarejestrowany pod nr. 4624 w Sekcji "C" WZO WUSW Piotrków Trybunalski w związku z dopuszczeniem do prac MOB. Rejestr osób upoważnionych do wykonywania prac tajnych WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 4624; komputerowe wydruki z ZSKO z Wydz. X Biura "C" MSW (z zasobu byłego Wydz. "C" WUSW Piotrków Trybunalski), sygn. IPN Ld 0051/229, s. 14; akta MOB, sygn. IPN Ld 0185/70 t. 2; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 536/67809 (EALD 67809). Poprzednia sygnatura akt: IPN Ld 0163/32462.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 481/08 zarządzenie z dnia 26.02.2010 dotyczące Stanisława Cubały – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą; zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.