Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wiesław Marian
Nazwisko: Panasiuk
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 06-06-1954
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Biała Podlaska (powiat bialski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 06.11.1986 zarejestrowany pod nr 6772 przez Wydz. VI WUSW w Białej Podlaskiej jako kandydat na TW. W dniu 24.11.1989 przejęty na stan Wydz. Ochrony Gospodarki w Białej Podlaskiej. Zdjęty z ewidencji operacyjnej w dniu 26.01.1990. "Z uwagi na nieprzydatność, materiały zniszczono we własnym zakresie (w jednostce operacyjnej)." Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość; dziennik rejestracyjny WUSW Biała Podlaska, poz. 6772; karty: EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 358/4576 (EABP 4576); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 124/09 zarządzenie z dnia 23.07.2009 dotyczące Wiesława Panasiuka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.