Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Antoń
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 09-09-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Lublin (powiat lubelski) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
02.11.1989 uzgodniony do prac tajnych przez Wydz. "C" WUSW w Lublinie (nr J-01338/89). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość; karta Mkr-2 z kartoteki MOB KWMO/WUSW Lublin; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Lu 357/47644 (EALU 47644).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

191 Ppl/Lu/09 zarządzenie z dnia 12.10.2009 dotyczące Zdzisława Antonia – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.