Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Witold
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 24-12-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Poświętne (powiat białostocki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 23.10.1986 pod nr 38349 przez Wydz. "C" WUSW w Białymstoku w kategorii zabezpieczony do prac MOB. Nie uzyskał upoważnienia do wykonywania prac tajnych. W dniu 28.07.1987 zdjęto z ewidencji. Materiały złożono w archiwum pod sygn. II/19. Karta Mkr-1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" KWMO/WUSW Białystok; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" KWMO/WUSW Białystok; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok - zapis poz. 38349; akta o sygn. IPN Bi 017/5/11 (MOB II/19); akta o sygn. IPN Bi 017/3/1.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 452/143067 (EABK 143067). Dawna sygn. IPN Bi 93/ K136/29.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 79/09 zarządzenie z dnia 04.06.2009 r. dotyczące Witolda Łapińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.