Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Wielgolas
Data urodzenia: 27-10-1900
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Ps. "Tadeusz Cichocki", "Henryk", "Czesław". Od 1926r. do 1938r. KPP. Od 1944r. do 1948r. PPR. Od 15.12.1948r. PZPR. Od 1915r. do 1917r. robotnik w tartaku. Od 1917r. do 1918r. robotnik w młynie. Od 1919r. do 1926r. Tramwaje Warszawskie, robotnik. Od 1926r. do 1931r. Tramwaje Warszawskie, konduktor. Od 1931r. do 1932r. i od 1935r. do 1938r. więzienie. Od 1926r. do 1928r. komórka KPP w Tramwajach Warszawskich, sekretarz. Od 1928r. do 1930r. KPP, KD Muranów, członek. Od 1930r. do 1931r. KPP, KD Wola, sekretarz. W 1933r. Okręg łódzki KPP, sekretarz. W 1935r. Wydział Zawodowy Okręg Śląski KPP, kierownik. Od 1933r. do 1935r. Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodu - słuchacz, Moskwa. Od 1939r. do 1940r. Związek Tramwajarzy - przewodniczący, Lwów. Od 1941r. do 1943r. trust spożywczy - ekspedytor, Fergana. Od 1943r. do 1948r Wojsko Polskie [m.in. szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego I DP, gen. brygady]. Od 1945r. do 1948r. Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Personalny - szef, Warszawa. Od 1957r. do 1961r. poseł na Sejm PRL. Delegat na VI Zjazd KPP, I, II, III Zjazd PZPR.

AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 12-12-1945 21-12-1948 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446;
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PPR 10-10-1948 15-12-1948 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 330;
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PPR 03-11-1948 21-12-1948 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 244-245;
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 64;
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 245, 446; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 76;
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 21-12-1948 19-01-1950 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 330.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji Publicznej Warszawa 01-1950 05-1950 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 180;
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Warszawa 05-1950 03-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 198;
Kierownik Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Warszawa 21-11-1952 23-03-1956 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 198;
Minister Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Warszawa 23-03-1956 25-04-1960 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 198.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna KC Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 AAN KC PZPR CK 6017; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 446; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 103;