Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Paweł
Nazwisko: Forkasiewicz
Miejsce urodzenia: Staszów
Data urodzenia: 18-09-1970
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Rytwiany (powiat staszowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EATG 178785). Akt o sygn. EATG 178785 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 252/09 zarządzenie z dnia 26.01.2010 dotyczące Grzegorza Forkasiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.