Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marian Jan
Nazwisko: Waszczuk
Miejsce urodzenia: Horoszki Małe
Data urodzenia: 05-05-1959
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Łosice (powiat łosicki) 06-11-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały WUSW Biała Podlaska z lat 1987-1988, dotyczące "upoważnień do prac tajnych i obronnych stanowiących tajemnicę państwową" dla osób pełniących określone funkcje w zakładach pracy z terenu województwa bialskopodlaskiego. Znajduje się tu m.in. dokumentacja z 1988 roku w sprawie "uzgodnienia kandydatów do prac tajnych i obronnych" objętych wnioskiem Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Jednym z opiniowanych był Marian Waszczuk - wówczas referent ds. Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Sarnakach. Pismem z dnia 30.07.1988 WUSW Biała Podlaska powiadomił Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej o "braku zastrzeżeń" do wykonywania tego typu prac przez wskazane osoby, w tym M. Waszczuka. Akta o sygn. IPN Lu 0284/3.
"Uzgodniony do prac tajnych przez WUSW Biała Podlaska." Zapis z dnia 30.07.1988. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 0242/3615 (EABP 81522).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

214 Ppl/Lu/09 zarządzenie z dnia 08.09.2009 dotyczące Mariana Waszczuka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.