Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Otwock
Data urodzenia: 19-01-1953
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Sawicki występuje w materiałach Sprawy Obiektowej "Klan" o nr rejestr. 37004, w ramach której Służba Bezpieczeństwa od 14.11.1980 do 10.11.1983 rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W dniu 24.08.1982 zmieniono kryptonim tej sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów "S", plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Występuje w aktach operacyjnych o krypt. »Gotowość« KWMO w Gdańsku dotyczących przygotowań władz PRL do wprowadzenia stanu wojennego w roku 1980 i 1981 (m.in. plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych). IPN Gd 0207/7, (156/7, 911/17).
W dniu 18.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim postanowiła o wszczęciu śledztwa przeciwko Henrykowi Sawickiemu. Powodem wszczęcia śledztwa był jego udział w strajku w Stoczni Gdańskiej w dniach 15-16 grudnia 1981, gdzie „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« nie zaprzestał działalności związkowej i pełnił zadania łącznika strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina". Dnia 18.12.1981 wobec H. Sawickiego zastosowano dozór milicyjny i „zobowiązano go do stawiania się dwa razy w tygodniu na komisariacie MO w Gdańsku-Przymorze”. W dniu 29.01.1982 sprawę przekazano do prowadzenia Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni. Natomiast 5.02.1982 sprawa ponownie wróciła do Prokuratury w Pruszczu Gdańskim z powodu „braku podstaw do skierowania do Prokuratury Marynarki Wojennej". Prokuratura w Pruszczu Gd. 15.03.1982 postanowiła zamknąć śledztwo, a 16.03.1982 postanowiła o warunkowym umorzeniu postępowania karnego „na okres 1 roku próby” oraz o wpłacie pieniężnej na cele społeczne. IPN Gd 58/17 (4 Ds.131/81, 4 Ds. 140/81).
Henryk Sawicki został zarejestrowany 13.10.1982 przez Wydział IV KW MO w Gdańsku jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Atut". Dnia 10.10.1985 sprawę przejął Wydział VI, który przekwalifikował ją na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Rezonans", nr rejestr. 45260. Sprawę tę zakończono 29.01.1987. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW Gdańsk pod sygn. 19199/II. Materiałów o sygn. 19199/II brak. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN Gd 13/133 oraz zapisu ewidencyjnego.
Objęty śledztwem nr RSD 112/83 prowadzonym od 16.12.1983 do 3.05.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk z powodu "przynależności do nielegalnej organizacji" [NSZZ „Solidarność”], ponadto „od kwietnia 1982 r. do 15.12.1983 r. w Gdańsku nie zani[echał] działalności w podziemnych strukturach zdelegalizowanej »Solidarności« i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o treściach mogących wywołać niepokój publiczny”. W dniu 16.12.1983 wobec H. Sawickiego zastosowano areszt tymczasowy i osadzono w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Dnia 30.05.1984 areszt uchylono, a 15.08.1984 postępowanie zostało umorzone na podstawie przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8540/III. IPN Gd 013/133 (8540/III).
W dniu 16.12.1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie przeciwko Henrykowi Sawickiemu jako podejrzanemu o to, że "w okresie od kwietnia 1982 do 15 grudnia 1983 w Gdańsku nie zaprzestał działalności w ramach podziemnych struktur NSZZ »Solidarność« i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa mogące wywołać niepokój publiczny". Dnia 30.05.1984 Prokuratura Rejonowa uchyliła areszt tymczasowy wobec H. Sawickiego, natomiast 15.08.1984 umorzyła śledztwo na podstawie ustawy z 21.07.1984 o amnestii. IPN Gd 67/8 t. 1 i 2 (4 Ds. 159/83).
Akta tymczasowo aresztowanego. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 16.12.1983, wobec Henryka Sawickiego zastosowano areszt tymczasowy i osadzono w Areszcie Śledczym w Gdańsku jako podejrzanego o rozpowszechnianie "nielegalnych wydawnictw". W okresie od 17.01.1984 do 27.01.1984 H. Sawicki podjął protest głodowy w związku z odrzuceniem przez sąd prośby o zmianę środka zapobiegawczego. Dnia 30.05.1984 "areszt tymczasowy" wobec H. Sawickiego został uchylony. IPN Gd 161/360 (40/525).
Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku Henrykowi Sawickiemu zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata na okres 2 lat, począwszy od dnia 20.12.1983 (nr Z-8482/84). W lipcu roku 1985 wyżej wymieniony otrzymał zgodę WUSW na wyjazd na stałe do Australii (w dniu 9.08.1985). Akta przekazano do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku w grudniu 1985. IPN Gd 014CN/428 (EAGD 305530) oraz zapisy kartoteczne.
.