Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Tomasz
Nazwisko: Rogoyski
Nazwisko rodowe: Rogóyski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-08-1960
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Członek Trybunału Stanu Trybunał Stanu 23-03-2017
Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu Trybunał Stanu 23-03-2017
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 728/45777 (EAGP 045777). Poprzednia sygn. tych akt - EAWA 416703.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 190/17 zarządzenie z dnia 31.07.2017 dotyczące Andrzeja Rogoyskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.