Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Jacek
Nazwisko: Turalski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-03-1950
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa wszczęta na podstawie „materiałów agenturalnych”. Objęty rozpracowaniem, ponieważ w lipcu 1972 r. podczas rejsu statkiem „Skierka” odmówił w Rotterdamie powrotu do PRL. Po przedostaniu się do RFN, przebywał w obozie dla uchodźców w Zirndorf, a następnie podjął pracę jako kierowca w kompanii wartowniczej armii amerykańskiej w Pirmasens. Powrócił do Polski 1.10.1972. Rozpracowanie zakończono po przekazania sprawy do prokuratury. Materiały zostały złożone 25.02.1976 w Wydz. „C” KSMO pod nr. 3707/II. IPN BU 0224/1029 (3707/II), IPN BU 01322/194 (3707/2)
Akta śledztwa Objęty śledztwem pod zarzutem służby w kompanii wartowniczej armii amerykańskiej w Pirmasens na terenie RFN od sierpnia do końca września 1972 r. Śledztwo zostało przekazane 8.08.1974 Prokuraturze Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN BU 01205/56 (2395/III), IPN BU 01326/66 (2395/3)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Aresztowany 5.04.1974 w ramach sprawy o pracę w kompanii wartowniczej armii amerykańskiej w Niemczech. Osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Po wydaniu wyroku od 25.10.1974 przebywał w Zakładzie Karnym w Barczewie. Zwolniony 5.04.1977. IPN Bi 65/1467
Akta nadzoru Śledztwo przejęte z Prokuratury Wojewódzkiej dla m. st. Warszawy w sprawie służby w kompanii wartowniczej armii amerykańskiej. W toku śledztwa postawiony został dodatkowo zarzut współpracy z wywiadem RFN, polegającej na przekazaniu informacji „z zakresu obronności PRL”. Sprawa przekazana do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN 968/660 (Po.Śl.97/74)
Akta sądowe Za działanie na rzecz wywiadu RFN i przekazanie informacji „z zakresu obronności PRL” oraz służbę w kompanii wartowniczej armii amerykańskiej skazany 9.09.1974 przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na łączną karę 3 lat więzienia. W wymiarze kary uwzględniona został amnestia z 18.07.1974. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie 7.04.1976 odrzucił prośbę o warunkowe przedterminowe zwolnienie. IPN BU 934/2996-2997 (So247/74)
Kwestionariusz Ewidencyjny Sprawa założona na podstawie pisma z Zakładu Karnego w Barczewie. Objęty inwigilacją z powodu podejrzenia o współpracę z obcymi służbami specjalnymi i że po wyjściu z więzienia może rozpocząć „wrogą działalność przeciwko PRL” i zamierza uciec za granicę. Podejrzenia nie zostały potwierdzone i sprawa została zakończona z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W trakcie prowadzenia sprawy korespondencja Jana Turalskiego była poddana perlustracji. Materiały zostały złożone 15.11.1980 w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 6694/II. IPN BU 0247/459 (6694/II), IPN BU 01322/1689 (6694/2)
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany 20.01.1977 przez Wydz. II KSMO w dzienniku „faktów-zdarzeń” pod nr. 11345 w kategorii „fakt”. W kartotece odnotowano: „Przebywał w obozie Zirndorf od lipca do 15.8.72 r. Od października 1972 pracował w kompaniach wartowniczych LSC [Labour Service Company] w Pirmasens”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Objęty zabezpieczeniem operacyjnym przez wydział kontrwywiadowczy KSMO/SUSW z niewiadomego powodu. Materiały sprawy zostały zniszczone z powodu „braku wartości operacyjnej”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Nie otrzymał paszportu na wyjazdy zagraniczne w latach 1970-1971. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 22.05.1973 do 22.05.1981 na wniosek Wydz. II KSMO. Zastrzeżenie anulowane 24.08.1981. IPN BU 1004/9361 (EAGW 009361), IPN BU 1386/403086 (EAPP 403086)
.