Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Janisz
Miejsce urodzenia: Śniadówka
Data urodzenia: 23-04-1924
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Janisz od 12.05.1955 był w zainteresowaniu Wydz. V Dep. I MSW, który wszczął wobec niego sprawę agenturalnego rozpracowania na osobę krypt. "Rolnik", nr rej. 3967. Ww. uciekł w 1950 roku do RFN, skąd wyjechał do Francji, był sekretarzem Rady Naczelnej PSL i przedstawicielem MUCH-u w Paryżu, utrzymywał kontakty korespondencyjne z rodziną w kraju. Od 1956 roku próbowano bezskutecznie dokonać werbunku ww. na agenta. W 1957 roku Stanisław Janisz zdecydował się na powrót do kraju. 17.12.1962 sprawę agenturalnego rozpracowania krypt. "Rolnik" przekwalifikowano na sprawę ewidencyjno-obserwacyjną krypt. "Rebus" nr rej. 3865. Zawierała ona materiały o charakterze "ustaleniowym". Sprawę złożono do archiwum 22.04.1968 pod sygn. 8594/I-k. Akta zniszczono, zachował się mikrofilm wykonany 03.07.1975 pod sygn. 7467/1. IPN BU 00945/2126/J (7467/1) mikrofilm.
Rozpracowywany od 10.10.1962 do 21.05.1964 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Francuz" nr rej. 1610, jako działacz PSL utrzymujący kontakty z rządem emigracyjnym na terenie Francji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2926/NR. Akta 02.02.1981 przesłano do archiwum KW MO we Włocławku i złożono pod sygn. 443/II. Akta o sygn. 443/II zniszczono za protokołem brakowania nr 14/89 z 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Spikier" nr rej. 8204, w związku z podejrzeniem o utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Kontrolę od 16.06.1971 do 28.11.1974 prowadził Referat ds. SB KP MO w Lipnie. Akta złożone do archiwum pod sygn. 4976/II. W dniu 16.09.1980 materiały przesłano do Wydz. III KW MO we Włocławku. Akt o sygn. 4976/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od 23.03.1981 do 12.12.1986 Stanisław Janisz był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Francuz", nr rej. 3650 prowadzonej przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW we Włocławku, Grupę VI RUSW w Rypinie. Stanisław Janisz był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady NSZZ Solidarność» Chłopska Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw we Włocławku. Akta 12.12.1986 przesłano do Wydz. VI WUSW we Włocławku, który 27.06.1988 złożył je do archiwum pod sygn. 1381/II. Akta o sygn. 1381/II zniszczono 18.12.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta osobowe Stanisława Janisza internowanego na mocy decyzji nr 67/81 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku, ponieważ "prowadzi aktywną działalność polityczno-destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL". Od 13.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, skąd 12.01.1982 został przeniesiony do OO. w Darłówku. Od 23.07.1982 do 02.11.1982 przebywał na przepustce poza ośrodkiem. Zwolniony z internowania 08.12.1982 na mocy decyzji nr 67/a/82 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. IPN Sz 264/306.
Wykazy osób przewidzianych do internowania z woj. włocławskiego. Stanisław Janisz figuruje w «wykazie osób zakwalifikowanych do izolacji w pierwszym rzucie» sporządzonym 5.02.1981. IPN BY 080/159 (10/5).
Wykaz internowanych w stanie wojennym oraz dokumentów zabranych z Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» we Włocławku. Ww. figuruje w wykazie osób internowanych w 1981 do OO. w Mielęcinie, skąd został przeniesiony do OO. w Darłówku. Internowany na wniosek Wydz. IV KW MO we Włocławku. Ww. przebywał na przepustce od 06.06.1982 do 26.06.1982 oraz od 23.07.1982 do 02.11.1982. IPN By 080/432 (33/9).
Wykaz osób internowanych w ramach akcji krypt. "Jodła" w ZK w Mielęcinie w latach 1981-1982. Stanisław Janisz zarejestrowany do akcji krypt. "Jodła" pod nr rej. 4115, internowany do OO. w Mielęcinie. Internowanie wobec ww. uchylono 08.12.1982. Akta operacyjne krypt. "Jodła" 17.09.1985 złożono w archiwum pod sygn. 399/IV. IPN By 074/21 (399/IV).
Dwukrotnie obserwowany w luty 1959 i styczniu 1961 przez Wydz. "B" KW MO w Bydgoszczy pod pseud. "Ludowiec". Akta zniszczono za protokołem brakowania z 03.06.1965. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.