Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-01-2019 14:16

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek
Nazwisko: Chodkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-04-1952
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury 01-02-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w aktach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan” dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność”. Sprawa zarejestrowana pod nr 37004 była prowadzona przez Wydz. III A KWMO w Gdańsku w latach 1980–1983. Marek Chodkiewicz został wymieniony w doniesieniach TW pseud. „Konrad” z 19, 26.05 i 15.06.1982 z powodu powiązań rodzinnych z osobą inwigilowaną przez SB w ramach SOS krypt. „Dubler”. W notatce z 8.06.1982 funkcjonariusz SB na podstawie odpowiedzi z kartoteki adresowej w Gdańsku odnotował dane osobowe i adresowe M. Chodkiewicza. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 (185/IV), t. 15, k. 168-169, 174, 184-185, t. 26, k. 1av, 141-142, 144-146.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Gd 645/103551 (EAGD 103551).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 895/17/1 zarządzenie z dnia 26.02.2018 r. dotyczące Marka Chodkiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.