Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Duchnowski
Miejsce urodzenia: Sulimy-Łomża
Data urodzenia: 09-01-1931
Imię ojca: Adam
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa prowadzona przez Wydział III WUBP w Białymstoku/ Referat III PUBP w Łomży w latach 1950-1953 na Komendę Powiatu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. „Podhale” działającej na terenie powiatów Kolno, Łomża, Zambrów. Kazimierz Duchnowski, ps. "Kruk" figuruje w dokumentach jako członek organizacji Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, rozpracowywany przez PUBP w Łomży. W 1952 roku skazany na 5 lat więzienia. Przebywał w więzieniu w Białymstoku. IPN Bi 011/14 t. 2 (155/IV-b-e).
Akta kontrolno-śledcze prowadzone w okresie 08.07.1952-25.07.1952 przez WUBP w Białymstoku na Kazimierza Duchnowskiego, który był podejrzany o przynależność do organizacji Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. K. Duchnowski został zatrzymany 29.06.1952 w trakcie odbywania służby wojskowej w jednostce w Giżycku i osadzony w areszcie prewencyjnym OZI nr I. Następnie, po zwolnieniu do rezerwy został 09.07.1952 przeniesiony do więzienia w Białymstoku. 21.07.1952 WUBP w Białymstoku wydał postanowienie o pociągnięciu w/w do odpowiedzialności karnej. W akcie oskarżenia z 25.07.1952 oficer śledczy WUBP w Białymstoku oskarżył K. Duchnowskiego o to, że „w okresie od sierpnia 1950 r. do chwili zatrzymania to jest do dnia 29 czerwca 1952 na terenie pow. łomżyńskiego usiłując zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego przynależał w tym celu do nielegalnej organizacji pod nazwą „Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe”, w której po złożeniu przysięgi organizacyjnej posługiwał się ps. „Kruk”. Ponadto w okresie od lipca 1950 do sierpnia 1950 przechowywał bez zezwolenia broń palną. IPN Bi 015/612 (KSL-10991).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku Sr. 679/52 prowadzone w latach 1952-1954 na Kazimierza Duchnowskiego zatrzymanego 29.06.1952 przez WUBP w Białymstoku w związku z podejrzeniem o przynależność do „nielegalnej organizacji”. WSR w Białymstoku uznał Duchnowskiego winnym tego, że„ w jesieni 1950 r. we wsi Sulimy, pow. Łomża usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji, złożył im przyrzeczenie, że zachowa w tajemnicy istnienie organizacji PNZW”. Uniewinnił zaś od zarzutu posiadania broni. Na mocy wyroku tegoż sądu z 16.12.1952 Duchnowski został skazany na 5 lat więzienia i utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 2 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 27.08.1953, na mocy amnestii, złagodzono wymiar kary do 3 lat i 4 miesięcy więzienia z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych utraty praw i przepadku mienia. K. Duchnowski przebywał w więzieniu w Potulicach w okresie 20-27.02.1953, następnie został przekazany do Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony warunkowo 13.04.1954 na mocy postanowienia WSR w Białymstoku z 08.04.1954. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego 02.09.1994 na mocy art. 1 i 2 ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego stwierdził nieważność wyroku byłego WSR w Białymstoku z 16.12.1952 wobec Kazimierza Duchnowskiego. IPN Bi 212/4924 (Sr. 679/52).
Charakterystyka organizacji Bracia Atomów, Polska Armia Powstańcza i Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe opracowana w latach 1976-1977 w Wydziale „C” KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz osobowy z 08.12.1976 dotyczy Kazimierza Duchnowskiego ps. „Kruk”, od 1950 roku członka organizacji Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 16.12.1952 skazany na 5 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Bi 019/54, IPN BU 0177/19 (2/7).
.