Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek
Nazwisko: Ciepły
Miejsce urodzenia: Kossowa
Data urodzenia: 10-06-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Wadowice (powiat wadowicki) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 20.12.1985 w Centralnym Rejestrze Współpracowników WSW przez Oddział WSW 3 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju pod numerem 75026 w kategorii TW pseud. "Kaśka". Pozyskany podczas zasadniczej służby wojskowej na zasadzie dobrowolności i motywach ideowo-politycznych w celu "rozpoznawania stanu zmiennego eskadry lotniczej oraz profilaktycznego zabezpieczenia sprzętu" I Eskadry Lotniczej 11 Brandenburskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. Prowadzenie sprawy zakończono 08.04.1987 z powodu odejścia do rezerwy. Po zakończeniu służby wojskowej nie wyraził zgody na współpracę z SB. Materiały dotyczące w/w rejestracji zostały zniszczone za aktem nr 90/5245 z dnia 04.03.1988. Karta EO-1/75 z kartoteki MON; zapis z Centralnego Rejestru Współpracowników WSW, poz. 75026; zapis z książki nr 1 Zarządu WSW WOPK, poz. 248; zapis z książki nr 2 Zarządu WSW WOPK, poz. 1323; zapis z książki nr 1 Oddziału WSW 3 Korpusu OPK, poz. 28; zapis z książki nr 2 Oddziału WSW 3 Korpusu OPK, poz. 710.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ka 207/707703 (EABB 707703).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 276/11 zarządzenie z dnia 29.06.2012 r. dotyczące Marka Ciepłego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.