Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryk Mieczysław
Nazwisko: Kamiński
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 20-04-1947
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Nysa (powiat nyski) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do K[rajów] S[ocjalistycznych], Jugosławii i K[rajów] K[apitalistycznych] wniesione przez Prokuraturę Rejonową w Opolu 03.11.1988 - brak powodów wniesienia zastrzeżenia. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Wr 519/659619 (659619).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PPL/Wr 106/19 zarządzenie z dnia 30.01.2019 dotyczące Henryka Kamińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.