Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Horzempa
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Data urodzenia: 01-11-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Bolesławiec (powiat bolesławiecki) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAJG 17160 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW w Jeleniej Górze; karta Pz-35 o sygn. EAJG 17160 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN 501/17160 (EAJG 17160).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 109/19 zarządzenie z dnia 04.02.2019 dotyczące Mirosława Horzempy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.