Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogdan Józef
Nazwisko: Żybura
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 11-12-1959
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Strzyżów (powiat strzyżowski) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 23.01.1985 zarejestrowany pod nr. Rz 21747 w Wydz. "C" WUSW Rzeszów przez Wydz. IV WUSW Rzeszów do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR] krypt. "Konspiratorzy" (nr rej. sprawy Rz 17347). Sprawa dotyczyła kontynuowania "antysocjalistycznej" działalności prowadzonej przez działaczy zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" na terenie Strzyżowa, prowadzona była od 25.01.1982 do 21.10.1986 przez Wydz. IV KWMO Rzeszów, następnie przez Wydział VI WUSW Rzeszów (początkowo jako Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Klon"). Karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 21747; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów poz. 17347; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów, poz. 17601; zapis 954 do numeru akt 17601/II z dziennika archiwalnego mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów; akta o sygn. IPN Rz 044/412 (17601/II) t.1-2; mikrofilm o sygn. IPN Rz 00141/2836/J (17601/2); karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów, akta o sygn. IPN Rz 389/113384 (EARZ 113384).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 13/11 zarządzenie z dnia 23.11.2011 r. dotyczące Bogdana Żybury – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.