Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tomasz Władysław
Nazwisko: Garncarski
Miejsce urodzenia: Frysztak
Data urodzenia: 05-03-1970
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Strzyżów (powiat strzyżowski) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów, akta o sygn. IPN Rz 389/95322 (EARZ 95322).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 12/11 zarządzenie z dnia 30.01.2012 r. dotyczące Tomasza Garncarskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.