Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Witold Jan
Nazwisko: Niemirowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 13-05-1964
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Kamila
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Oława (powiat oławski) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 196538 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; akta o sygn. IPN Wr 524/196538 (EAWR 196538).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr- 562/12 zarządzenie z dnia 06.08.2012 r. dotyczące Witolda Jana Niemirowskiego– prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.